Najwięcej bezrobotnych przybyło w Nowej Hucie

fot. gup

W 2020 roku na krakowskim rynku pracy pojawiło się 5,8 tys. osób bezrobotnych więcej niż w 2019 roku. Najwięcej z nich zarejestrowano w Nowej Hucie, Podgórzu i Prądniku Białym.

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie opracował i wydał mapę informującą o liczbie zarejestrowanych osób bezrobotnych z podziałem na dzielnice. Mapa porównuje liczbę osób bezrobotnych z końca grudnia 2019 roku do ostatniego dnia 2020 roku.

Z opracowania wynika, że w ciągu dwunastu miesięcy 2020 roku krakowski rynek pracy powiększył się o 5,8 tys. osób bezrobotnych, w sumie osiągając liczbę 15,7 tys. osób na koniec roku – to wzrost o 58 proc. względem grudnia 2019 roku.

Największa ilościowa zmiana wystąpiła w Nowej Hucie, gdzie 31 grudnia 2019 roku było zarejestrowanych 1183 osób bezrobotnych, natomiast rok później już 1993 osoby (+810). Na drugiej pozycji znajduje się Podgórze – 593 osoby bezrobotne więcej, Prądnik Biały – 516, Bieżanów-Prokocim – 444.

Najmniejszy wzrost bezrobotnych zarejestrowano w dzielnicach Łagiewniki-Borek Fałęcki – 103, Bronowice – 104, Zwierzyniec – 106.

Należy jednak wziąć pod uwagę liczebność osób zamieszkujących poszczególne dzielnice i tak w ujęciu procentowym największy wzrost odnotowano w dzielnicach Swoszowice (82 proc.), Podgórze (81 proc.), Nowa Huta (68 proc.), Podgórze Duchackie (66 proc.), Stare Miasto (62 proc.).

– Pierwsze wydanie opracowania zainspirowane zostało rosnącymi, szczególnie w okresie pandemicznej rzeczywistości, potrzebami związanymi ze zobrazowaniem obecnej sytuacji oraz rosnącą koniecznością stworzenia takiego instrumentu, który pozwalałby przewidywać i planować adekwatne do potrzeb rynku pracy obszary reakcji i interwencji – mówi Marek Cebulak, dyrektor Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Nie ma w Krakowie dzielnicy, w której liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych w 2020 roku spadła.