Firma Roberta Lewandowskiego zainteresowana budową sortowni w Opatkowicach

fot. msip.krakow.pl

Trwają postępowania administracyjne związane z planowaną budową hal magazynowych przy węźle w Opatkowicach.

W planie miejscowym dla tego obszaru, działki przy węźle autostradowym są przeznaczone pod usługi. Kwestią czasu jest więc spełnienie wszystkich warunków i postawienie tam tego typu obiektów. Pierwsze podejście zakończyło się jednak odmową prezydenta o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.

Jak tłumaczyła nam radna z dzielnicy Swoszowice Angelika Kuczaj, spora w tym zasługa mieszkańców, którzy już w styczniu 2022 roku zwracali uwagę urzędnikom, że teren, gdzie planowana jest inwestycja (między ul. Inicjatywy Lokalnej a Smoleńskiego) to teren zalewowy.

– Po drugiej stronie ulicy Smoleńskiego są domy, a za nimi płynie Wilga, która po deszczach wylewa. Przekazaliśmy Wydziałowi Kształtowania Środowiska UMK, że w momencie spuszczenia wody, nawet przy budowie zbiornika retencyjnego, problem podtopień będzie się nasilał. Do rzeki Wilgi będą również spływały wody opadowe z węzła, który w ciągu kilku lat ma zostać rozbudowany – stwierdziła Kuczaj. Radna dodała, że inwestor będzie musiał teraz stworzyć raport środowiskowy.

Więcej o tym pisaliśmy tutaj:

Wnioskodawca odwołał się od tej decyzji i akta sprawy trafiły do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie.

Sortownia paczek

Jak informuje Emilia Król z biura prasowego Urzędu Miasta Krakowa obecnie w wydziale kształtowania środowiska prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy m.in. parkingów naziemnych czy instalacji magazynowania paliw w ramach inwestycji związanej z sortownią paczek i przesyłek kurierskich wraz z niezbędną infrastrukturą.

Z oficjalnych dokumentów wynika, że wnioskodawcą jest spółka PDC Industrial Center 218, w której wspólnikiem jest piłkarz Robert Lewandowski.

W ramach postępowania przystąpiono do przeprowadzenia oceny przedmiotowego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Urzędnicy będą czekać na uzgodnienia od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Swoszowice