Rekordowo niskie bezrobocie w Krakowie. Najniższy wskaźnik od dekad

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Z analiz przeprowadzonych przez Grodzki Urząd Pracy w Krakowie wynika, że w czerwcu stopa bezrobocia w mieście wyniosła zaledwie dwa proc. To najniższy wskaźnik w ciągu ostatnich dekad.

W czerwcu roku stopa bezrobocia w Krakowie osiągnęła poziom dwa proc., co oznacza najniższe bezrobocie w ciągu ostatnich dekad. Na koniec czerwca 2023 roku w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie zarejestrowanych było 10 766 bezrobotnych. To o 1212 osób mniej niż na koniec pierwszego kwartału 2023 roku, co oznacza spadek liczby bezrobotnych o 10,1 proc.

Stabilny rynek

– Obecny niski poziom stopy bezrobocia w Krakowie to efekt wieloletnich działań, które realizujemy. Pomimo ciężkich ostatnich lat, na które wpłynęły pandemia, konflikt zbrojny wywołany przez Rosję oraz galopująca inflacja, lokalny rynek pracy oferuje relatywnie stabilne warunki zatrudnienia zarówno dla pracujących jak i pracodawców – mówi Marek Cebulak, dyrektor GUP.

Dodaje, że działania instytucji, którą kieruje, „regularnie wspierają rozwój kompetencji kandydatów do pracy poprzez różnorodne formy wsparcia od staży i szkoleń po dotacje na otwarcie własnego biznesu, a dla pracodawców dofinansowania w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego”.

W najnowszym wydaniu opracowania „Krakowskie Obserwatorium Rynku Pracy” zawarto szczegółowe informacje związane z wakacyjną sytuacją na rynku pracy. Zwrócono szczególną uwagę na dane związane z pracami sezonowymi, których podejmują się często młode osoby bez wcześniejszego doświadczenia zawodowego, jednakże najciekawszym zjawiskiem jest zaobserwowana rekordowo niska stopa bezrobocia w Krakowie.

Oferty dla obywateli byłego ZSRR

Z analiz GUP wynika, że znacznie wzrosło zainteresowanie krakowskich pracodawców pracownikami z Ukrainy. W czerwcu 2023 roku liczba wolnych miejsc pracy, zgłoszonych do Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, utrzymywała się na zbliżonym poziomie do tego samego miesiąca w roku poprzednim. Spośród 2128 ofert pracy, aż 1953 (czyli około 91,8 proc.) to oferty złożone w ramach procedury uzyskania informacji starosty oraz oferty pracy sezonowej w ramach procedury zezwolenia na pracę sezonową (a więc łączących się z zatrudnianiem cudzoziemców).

– Już w czerwcu zeszłego roku otrzymaliśmy powiadomienie o 1875 pracownikach z Ukrainy, którzy podjęli pracę na mocy nowych przepisów. Dla porównania w analogicznym miesiącu roku bieżącego, liczba ta wzrosła już do 2377 osób, tj. aż o prawie 27 proc., co może wskazywać na dalszy trend wzrostowy – zaznacza Cebulak.